NORBSkateklubbSkatepark

Antall skatere i Norge 2011

Vi har fått tall fra Ipsos MMI og Barn og ungdomsundersøkelsen 2011. Dette er de ferskeste og mest sikre tallene vi har på hvor mange som skater i Norge.

Fra tidligere av har vi beregnet ut fra tolltariffen på skateboard, dvs. hvor mange skateboard som blir importert til landet, og vurdert at en gjennomsnittsskater bruker ca 3 brett per år. I 2008, 2009 og 2010 ble det importert henholdsvis 130 871, 99 700 og 120 300 skateboard i Norge. Vi har da operert med tallene fra 2010, at det er ca 40 000 skatere i landet. Dette viser kanskje ikke å være helt rett, og mindre enn det vi tidligere har trodd.

 

Her er tallene fra Barn og ungdomsundersøkelsen 2011:

Vi snakket med Ipsos/MMI og fikk også svar på at 3 000 av de spurte, var organiserte. Resten av de som ble spurt drev med skateboard på egen hånd.

Denne undersøkelsen er en landsundersøkelse, slik at den kan ikke deles ned til hvert fylke, kommune eller by, men den gir et godt bilde av totalen.

Hva tenker NORB om dette?

For det første er vi ekstatiske over at det er såpass mange som driver med skateboard! Selv om spørreundersøkelsen tar for seg folk i alderen 8-24 år, så er det nok flere som skater totalt.

At det er 51 000 skatere mellom 8-15 år, bekrefter det vi har ment lenge; at det er flere yngre som driver med skating nå enn før. Samtidig må vi tenke litt gjennom hva disse tallene egentlig sier. Vi er nok helt sikre på hva som ligger bak tallene, om det er bare å ha et skateboard liggende, eller om det er aktive skatere. Vi susser litt over noen av tallene.

Men,  

Dersom alle som skatet var aktive medlemmer i en organisasjon tilknyttet et særforbund i idretten, ville vi vært en veldig stor organisasjon (se Wikipedia, sorter listen på særforbund).

Staten støtter aktivitet med bevilgninger. At så mange tar skateboardet sitt og skater på egenhånd, viser jo et engasjement som er ganske unikt, men hvor blir det av bevilgningene?

Dette kunne vi skrevet mye mer om, men ropet vårt er:

  • Det er på tide å anerkjenne fysisk aktivitet som verdifullt av flere grunner enn organisering og medlemskontingenter.
  • Staten i rollen som bevilger penger til fysisk aktivitet, må fordele midlene til anlegg rettferdig.
  • 60 000 skatere i Norge må anerkjennes, og få mulighet til å søke alle støtteordninger som er rettet mot fysisk aktivitet.