NORB

Digitalt dømmesystem

Her kommer en veiledning om et enkelt digitalt digitalt påmelding-, speaker-, og dømmesystem

1 –  Konkurranse

Ok. Det hadde vært gøy med en konkurranse, men hvor starter man? Man ønsker å gjøre det bra, og da er det mange ting å tenke på. Noen ganger går det helt greit. Andre ganger vil selv de mest primære tingene, skape problem, feks. at man ikke har et sted hvor folk kan gå på do. Det er viktig.

Så her er en kjapp veiledning i å arrangere konkurranse: Holde Konkurranse

Påmelding, speakerliste og dømmesystem

Her kommer et lite regneark som kan være med å hjelpe til med å få meldt folk på, få noen speakere til å rope folk opp, og kanskje om man har en DJ, spille en sang de vil skate til, men aller viktigst få dommere til å dømme på en god måte som er rettferdig for deltakerne.

Her er excelarket som kan lastes ned:

Dømming Skateboard NORB

Da kan du starte!

 

Selve dømmingen

Dømmingen består av at 5 dommere gir score. Totalscore som deltakerne får gjøres ved at høyeste og laveste score fra dommerne fjernes, og så dannes ett gjennomsnitt fra de resterende 3 dommernes score. Dette gjør at dommerne ikke trenger å bekymre seg for å være være ujvevne i dømmingen, og situasjoner der en dommer gir uforholdsmessig høy eller lav score, blir ikke tatt med i beregningen. Det bør være en hoveddommer som avgjør hva som skal skje ved like poengsummer, dette blir forklart i veiledningen nedenfor.

Som hjelp til dommerne kan man benytte seg av et poengskala for dømming som vist nedenfor:

 

 

 

Praktisk:

Krever: Strømtilkobling og lademuligheter,  6-7 digitale enheter (ipads/PC/MAC) + netttilgang/4G tilgang

Kort gjennomgang: 

  1. Last opp excelarket som et google-regneark (da kan flere jobbe samtidig på dokumentet), og del linken med dommerne på e-post/eller facebook
  2. Start påmelding
  3. Steng påmelding
  4. Speaker og alle dommerne logger seg på. (speakere kan få en utskrift, om de står uten mulighet for PC)
  5. Alle dommerne markere sitt dømmefelt
  6. Da er man klar til å starte første gjennomkjøring
  7. Alle kjører sitt run, og alle blir dømt etter det. Ved andre gjennomkjøring er det forbedring som gjelder, så poengsum fra første run står om man ikke forbedrer.
  8. Avslutt konkurransen
  9. Sorter regnearket etter best TOTAL
  10. PS: ved lik score på to kjørere, plasser den med best gjennomsnitt av alle dommerne.

 

2- Veiledning:

Her ser du områdene de forskjellige personene har ansvar for:

Eksempelkonkurranse med 10 kjørere

Eksempelet kan du laste ned her: Eksempel dømming

 

 

Konkurransen er ferdig, alle har kjørt gjennom og fått mulighet til å forbedre sin score:

 

 

Den som er hoveddommer, må gjøre en vurdering av like TOTAL-score opp mot plassering:

 

Koden for å beregne ett gjennomsnitt av 5 dommere er slik: “=(sum($N3:$R3))/5″

Koden for å beregne TOTAL score, med lavest og høyest score fjernet, og snittet av resterende 3 score er slik: “=(sum($N3:$R3)min($N3:$R3)max($N3:$R3))/3″

(merk: dette er for en deltaker på 3. rad og dommerne gir score på kolonnene N-R)

 

PS:

Dersom dette er en del-finale:

Sorter deltakerne i stigende rekkefølge, markerer og kopierer antall skatere som skal kjøre neste finale inn i et nytt regneark

Det gjør at den siste som kjører finalen er den med best resultat fra del-finalen.

 

 

Lykke til med gjennomføringen.

Her er  de internasjonale retningslinjene som dette er basert på.