NMNORBStyremøte

Ekstraordinært Landsmøte 3. august 2012

Ekstraordinært Landsmøte 3.8 2012

Her kommer et referat fra ekstraordinært landsmøte under NORB NM.


Tid/sted: Thon Hotell Prinsen, 20:00 , 3.8.2012 
 
Oppmøte:
Styret: Per Olav Hetland, Thomas Huse, Stian Sannerud, Joakim Wang, Fritjof Krogvold, Gitte Christensen, Sindre Sandvin,
Andre: Kjetil Ostling, Bjørnar Krogh, Terje Bjørsvik, Eirik Marcussen, Alex Holm, Eirik Aspaas, Jørn Wiggo Nyberg,  Bente Jonsson.
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling / saksliste/økonomi.
Godkjent ved klapping
 
Det ble gjort en kort introduksjon av alle tilstede, Kjetil Ostling fikk en liten påkjønnelse for arbeidet sitt som President i NORB gjennom ti år.

 
Sak 2: Forslag til nytt kvalikksystem til NM (testpilot 2013)
Det ble gjennomgått en presentasjon av test/pilot på kvalikksystem for 2013. Dette er et et utkast, og er noe som vil bli jobbet med utover høsten. Begrunnelse for kvalikksystemet, og det arbeidet som foreløpig er gjort finnes i PDF.
Det ble godkjent ved applaus at dette er noe NORB bør jobbe med videre, som test/pilot for neste år.

Her er presentasjonen:

Eksraordinært landsmøte 3 august 2012
 
NORB prøver å få til at man søker om NM arena to år i forveien. Dette vil gjøre at flere kan lære om gjennomføring året før, og samtidig ha nok tid til å søke kommune om midler for et slikt arrangement.
 
 
Sak 3: Valg av ny President (perioden frem til NM 2013)
Per Olav som har fungert som konstituert president fra april i år, stilte som eneste til valg, frem til neste år (2013).

Han stilte til valg med disse hovedsakene:

  1. Jobbe med å få tak i en langsiktig hovedsponsor for NORB, en interesseorganisasjon bør kunne ha noen som kan jobbe med dette deltid/heltid, ikke bare gratis på fritiden.
  2. Søke etter å få flere aktive inn i styret, eller  gruppeprosjekt.
  3. Fortsette å samle klubbene, slik at flere kan dra nytte at felles kunnskap.

Per Olav ble valgt som ny president ved applaus.
 

Andre saker:

  • Gitte (styret) har sendt ut en forespørsel til forskjellige aktører om av bidra med en liten sum penger som “NORBs venner”. Motytelsen er å gi disse eksponering på norb.no sin hjemmeside. Hensikten med dette er bla. å kunne være med å dekke reisekostander til kvalifiserte dommere på kvalikkkonkurranser.
  • Jordal Rulleklubb har fremmet en muntlig søknad om NM i skateboard 2013 og Grenland skateklubb har fremmet en muntlig søknad om NM i skateboard i 2014.

 
Takk til alle som møtte opp!