NORB

Fair play og antidoping

Hva vil det si å konkurrere på likt grunnlag?

“Doping betegner bruk av preparater, substanser og prosedyrer som har den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt, ofte i idrett og sportstevlinger der utøverne ideelt sett først og fremst skal konkurrere på grunnlag av talent, innsats og vilje” står det på Wikipedia, men som vi alle vet kan det være at man kan bli tatt for å behandle såre lepper, så dette er ingen enkel ting å holde kontroll på.

 

Skateboard NM 2018, blir det første norske skateboard arrangementet som avholdes etter reglene om “fair play”, og det betyr at det også er mulighet for at det kan komme kontrollører som vil teste utøvere med tanke på doping.

 

NORB tar dette på største alvor, og vi har en informasjonsplikt overfor alle utøvere som ønsker å konkurrere. Ingen skal delta i NM 2018 uvitende om at idrettens regler faktisk gjelder.

Dopingkontroll

Under NM i skateboard, som i alle andre idrettskonkurranser, kan det gjennomføres dopingkontroller.

Deltar du i NM i skateboard, kan dette bli aktuelt, og dersom du unnlater å la deg teste, også vil ses på som et regelbrudd.

Det er ditt eget ansvar å sette deg inn dopingreglene som gjelder og at du vet hvilke stoffer som er forbudte.

Alle som skal være med på NM i skateboard må:

1) Lese denne informasjonen fra Antidoping Norge: https://antidoping.no/sitefiles/1/ADNO_utoverguide2017_WEB.pdf

2) Sjekke i Antidoping Norge sitt legemiddelsøk om evt. legemidler du tar kan inneholder forbudte stoffer: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok/
NB: Dette søket gjelder kun for norske legemidler.

Når det gjelder kosttilskudd, kan ikke Antidoping Norge garantere for innholdet i slike produkter. Les mer her: https://antidoping.no/folkehelse/kunnskap-og-ressurser/kosttilskudd/

3) Ved påmelding, bekrefte at du har fått denne informasjonen fra NORB/Snowboardforbundet før konkurransen.

 

Vi vil på det sterkeste anbefale at alle skatere tar nettkurset Ren Utøver på nettsiden til Antidoping Norge: https://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Kurset lar deg på en forståelig måte sette deg inn i reglene.

 

 

Spørsmål?

Ta kontakt med «Dopingkontakten» hos Antidoping Norge: https://antidoping.no/folkehelse/dopingkontakten/

Du kan også spørre Henning Braaten, prosjektleder for skateboard hos Snowboardforbundet/Brettforbundet: henning@norb.no eller tlf. 454 64 166.

 

Bilder av utøverguiden: