NORB

Importtall skateboard og skateklubbkonferanse.

Imoprt og elsporttall for rullebrett 2008- 2014

Noen klubber forteller om økt aktivitet, andre om frafall og lav rekruttering. Mange skatebutikker forteller om lave salgstall, slik NORB satte fokus på under NM i Fredrikstad og Ulefoss med kampanjen “Support Your local skateshop”.

Status på landsbasis eller fordelt på fylker er det ikke mulig å si noe sikkert om. En antydning til status på om aktiviteten har økt eller minket kan man imidlertid få fra SSB: NORB har hentet import og eksporttall for rullebrett fra 2008- 2014.  (Fra egen tolltariff NORB befalte opprettet i 2007). For ordens skyld, mengde 2 i statistikken betyr antall.

Rullebrett inn og ut av Norge 2008 – 2014

Fra klubber med lav rekruttering er det et ønske at dette er noe vi må snakke om. Det skal vi, for flere lykkes rekruttere. 10 og 11 oktober arrangerer skateklubbkonferanse og NORB årsmøte i Oslo. De andre temaene vi skal høre og snakke om er drift av skatepark, flerbruk og støtteordninger. Mer info om foredragsholdere og program kommer, så sett av dato.

Tilbake til tallene fra SSB. De differensierer ikke mellom komplette brett og brett, ei heller longboard og korte cruisebrett (kalt penny). Smuglede/ udeklarerte brett er en del av gråsonen – altså ikke registrert. Pakker fra utlandet med en påstått verdi av under 1000 NOK blir ikke registrert.

Imoprt og elsporttall for rullebrett 2008- 2014