NORB

Innkalling til årsmøte i NORB 28.10. 2017

Innkalling til årsmøte i NORB 28.10. 2017  

 

Styret i NORB innkaller med dette til årsmøte i NORB. Klubber som er har betalt kontingent til NORB for 2017 har stemmerett. Klubber som kun har registrert seg i NORB er velkommen med talerett.  Forslag til saker skal fremmes tidligst mulig, og pr e-post til Henning Braaten.  Vi skal prøve å streame møtet slik at flest mulig kan observere og komme med kommentarer.

 

Tid: Lørdag 28.oktober, klokken 12:00- 15:30

Sted: Snowboardforbundets lokaler (Sandakerveien 24C/ inng C6 / 0473 Oslo)

 

Kontaktperson ved spørsmål/saker:

Henning Braaten – 45464166, e-post: henning@norb.no  

 

Før møtet settes vil styret orientere om hvem av de fremmøtte som har stemmerett. Det blir også gjort kort rede for møtets form.

Sak 1. Godkjenning av innkalling / saksliste.

Sak 2. Økonomi.   

Sak 3. NORBs forankring i idretten

Sak 4. Vedtekter

  • Opprettelse av ny NM-gren: Park terreng (JR, SR, Jenter/gutter)
    • Jessheim har bedt om at det opprettes en ny gren tilpasset OL-grenen park-terreng, samt søkt om å arrangere dette i 2018.
  • Tilpasning til NIFs-lover.

Sak 5. Evt. Forslag til saker skal fremmes tidligst mulig, og pr e-post til Henning.

Sak 6. Valg – valg av styremedlemmer og president

  • Styre og president velges med hensikt om å sitte to år, samtidig som det må vurderes om styres skal videreføres inn i et evt Brettforbund.
  • Valg av nye representanter må være forhåndsmeldt.

 

Avlslutning Vi reiser opp til Oslo Skatehall og tar en session der.

 

Velkommen skal dere være!

 

Med vennlig hilsen sittende styre og generalsekretær:

Per Olav Hetland, Kjetil A. Ostling, Lena Christensen, Fritjof  C. Krogvold, Stig Rune Anvik, Sindre Sandvin, Tor Valen, Joakim Wang, Bjørn T Ottershagen, Stian Sannerud og Henning Braaten.