NORB

Innkalling til Ekstraordinært landsmøte 29. oktober 2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NORB 29.10.2016  

Styret i NORB innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte i NORB. Klubber som er har betalt kontingent til NORB for 2016 har stemmerett og registrerte klubber har talerett.

Forslag til saker kan fremmes av klubber, men helst tidligst mulig, og senest pr e-post til styret 22.10.2016.

Tid: Lørdag 29.10.2016 – kl. 13.00 til 15.00

Sted: Elvebakken skole. Vestre Elvebakke 3, (Oslo sentrum).

Kontaktperson ved spørsmål: Henning Braaten – 45464166.

Før møtet settes vil styret orientere om hvem av de fremmøtte som har stemmerett. Det blir også gjort kort rede for møtets form.

Sak 1. Godkjenning av innkalling/saksliste/stemmegivningmetode

Sak 2. Økonomi.   

Sak 3. Norsk skating inn i OL og NIF

 • NORB informerer om prosessen opp mot NIF/IOC før og etter bekreftelse av skate som internasjonal OL-gren i Tokyo 2020.
 • NORB kommer med sin innstilling.
 • Hver klubb som vil får innlegg på 3min ståsted
 • Valg: Skal NORB stå utenfor eller gå inn i idretten.
  • Stemmgivning gjøres ved personlig oppmøte og i henhold til § 5 i NORB sine vedtekter (maks 2 stemmer fra klubb under 50 medlemmer, maks 4 stemmer fra klubb over 50 medlemmer)
   • En klubb må minst ha en representant på ekstraordinært landsmøte for at klubben kan stemme. (Klubbstyremedlemmer er automatisk representanter)
   • Representant for klubben kan få fullmakt av klubben til å stemme alle klubbens totale stemmer (2 eller 4)
   • Fullmakt kan gis av en leder av en klubb, til representanten ved å sende mail til henning@norb.no, eller ha signert fullmakt ved oppmøte.
   • Alle klubber over 50 medlemmer må dokumentere dette, enten ved mail til henning@norb.no eller med klubbliste ved oppmøte (da deles det ut 2 eller 4 stemmer)
   • Dersom ikke representant fra klubben kan komme, kan man sende en stedfortreder med like fullmakter som representanten og etter samme regler.

Sak 4. Vedtekter – evt forslag til endringer.

Sak 5. Evt.

Sak 6. Valg – supplering av styret.

Velkommen skal dere være!

Med vennlig hilsen sittende styre og generalsekretær:

Per Olav Hetland, Kjetil A. Ostling, Lena Christensen, Fritjof  C. Krogvold, Sindre Sandvin, Tor Valen, Joakim Wang, Bjørn T Ottershagen, Stian Sannerud, Stig Rune Anvik og Henning Braaten.