NORB

Kriterier for NM- Utvelgelse av arena, dømming og generelt program

Utvelgelse NM arena

NM skal være ambulerende, dvs flyttes hvert år, og NORB-styret baserer valg av arena basert på disse kriteriene:

   • Søknad fra en skateboardklubb medlem av Brettforbundet
   • Anlegg av Nasjonal størrelse og utførelse.
   • Lokal positiv påvirkning
   • Lokal forankring
  • Landsdel (hvor lenge, siden denne landsdelen har hatt NM)

Det er NORB-styret som får søknader og står for utvelgelse og tildeling av NM.

Grener og klasser

Grener i NM: Street, Miniramp/Bowl, Vertramp, Game of S.K.A.T.E. (regler)

Klasser: Klassene er delt inn i junior, senior, jenter gutter. Det er påbudt med hjelm for alle juniorkjørere utenom Game of S.K.A.T.E.

Juniorklasse: 10 – 15 år. Hjelmpåbud for alle grener. Har man fylt 16 år før NM, er man senior. og i  vertramp er man junior opp til 18 år. Ingen under 12 år vil bli plassert.

Seniorklasse: 16 år og oppover.  Vertramp 18 år og oppover.

Premiepenger: Skal ikke være ledende i forhold til andre konkurranser- MEN- mer deltakere øker gevinst, NM er non profitt,

Dømming

Dommerne

NORB stiller høye krav til erfaring og kompetanse til dommerne som skal dømme NORBNM. Dommerne har dømt flere konkurranser tidligere, og oftest har de erfaring med å dømme i NORBNM. Dommerne har i forkant av NORBNM samkjørt seg, slik at dommerne vurderer og arbeider som et team. Det kan variere hvor mange dommere som dømmer ut fra de ulike grenene, størrelsen på arenaen og antallet deltagere. Men for å sikre at flere dommere er med på å vurdere og sikre at dømmingen blir rettferdig er det oftest 4 dommere, og aldri mindre enn 3 dommere. Det er vanlig at en av dommerne har rollen som hoveddommer. Hoveddommer har ansvar for å sikre god kommunikasjon, informasjonsflyt og kan ta avgjørelser dersom dommerne ikke kommer til enstemmig enighet. Dommerne sitter oftest sammen og kan samsnakke underveis i konkurransen. Dommerne plasserer seg slik at de får utsikt over hele arenaen der utøverne skater.

Et run kan vare fra 1. min og opp til 3. min i grenen Street. I Miniramp/Bowl og stor rampe (Vert), er det vanlig med Jam-format (flere kjører etter tur i egen regi), som kan være fra 5 – 15 min. Dommerne og speaker gir informasjon tiden og formatet i forkant av konkurransen.

Hovedelementer i dømmingen

I forkant av en konkurranse der utøverne får gjennomføre mer en et run (løp), vil deltagerne bli informert om dommerne kun gir poeng for det beste runet, eller og disse blir slått sammen. Det er vanlig i NORBNM at det er det beste runnet, som er tellende ved rangering. NORB er opptatt av at skateboard som aktivitet skal være i utvikling, og at skatekonkurranser skal være en arena for å synliggjøre utviklingen. For å sikre dette gir ikke dommerne noen bestemmelser om hvordan deltagere skal skate. Men det er noen retningslinjer dommerne følger, uten at disse skal være til hinder for at skatingen kan være kreativ og i utvikling.

Retningslinjer:

  • Dommerne vurderer og gir poeng for helhetsinntrykket av et run. Det betyr at dersom en ønsker en høy score, holder det ikke å gjøre ett, eller noen helt få gode triks
  • Dommerne vurderer vanskelighetsgraden på triks som gjøres og gir høyere poeng for triks av høy vanskelighetsgrad.
  • Dommerne vurderer om deltageren viser at han/hun mestrer flere deler av anleggets elementer.
  • Dommerne vurderer og gir høyere poeng når skatingen fremstår som sikker og stødig.
  • Dommerne vurderer skaternes stil. Disse vurderingene er knyttet til skjønnsmessige vurderinger og er ofte tema for diskusjon i dommernes dialog.
 • Dommerne vurderer fart, høyde og mot og vurderer dette opp mot tekniske ferdigheter.

Forberedelse til deltagelse i NORBNM

I utgangspunktet skal ikke utøverne som deltar i en konkurranse konsentrere seg om dommerne. Som deltaker har en oftest nok med å konsentrere seg om å stå på skateboard. Men det er lurt å varme godt opp, vurdere egne ferdigheter opp mot anlegget og finne ut hva en kan få til i løpet av et run. Det er også lurt å vurdere hvordan en kan få vist frem mest mulig av sine ferdigheter i løpet av den tilmålte tiden en har til rådighet.

Etikk for dømming i NORBNM

Dommerne i NORBNM skal dømme objektivt ut fra det skateren presterer under selve konkurransen. Det betyr at dommere ikke skal la seg påvirke av kjennskap til utøvere, eller kjennskap til at utøvere kan prestere på høyere nivå enn det som fremkommer under konkurransen. Dommeretikken er tema i utvelgelse av dommere og gjennom gjennomføringen av konkurransen.

Skating og deltagelse i NORBNM, skal først og fremst handle om deltagelse, fysisk aktivitet og å dele felles opplevelse. Men når det konkurreres om landets gjeveste titler, pengepremier eller gaver og pokaler, er det klart at konkurranseelementet også får stor plass. Likevel ønsker ikke NORB å gi de yngste deltakerene status som taper. Dommeren avklarer derfor ut fra deltagerantallet et antall av de yngste deltagerne, som gis delt sisteplass, slik at ikke en ung deltaker blir stående på den siste plassen alene.

Generelt program for NM helgen:

Tradisjonelt er et program for NM slik:

Torsdag

13:00-17:00 JR kvalik Street (lokal konkurranse)

17:00-17:30 Premieutdeling JR street kvalik

Fredag

12:00 – 17.30 Påmelding og trening

12:00 –17:00 Diverse program

17:00- 18:00 JR Bowl kvalik

18:15- 19:15 SR Bowl Kvalik

19:30- 20:00 JR Bowl Finale

20:00- 21:00 SR Bowl finale

21:00- 22_00 Best trick konkurranse

Lørdag

10:00- ..…… Parken åpner, påmelding

11:00 – 17:30 Game of S.K.A.T.E. innledende

11:00 – 12:00 Jentekvalik og finaler

12:00 – 14:30 JR street semifinale

14:30 – 17:00 Street Senior kvalik

17:00 – 18:00 JR street finale

18:00 – 19:00 SR street finale

Søndag

Dagen er satt av til finaler

10:00 – 12.00 JR street finale

12:00 – 14:00 SR street finale

14:00 – 15:00 Game of SKATE finale

16:30  Premieutdeling alle grener