NORB Dommerkurs

NORB Dommerkurs.

Behovet for dyktige skatedommere er absolutt til stede. Skatere er ikke så opptatt av hvem som vinner, for man har mange favoritter, og det er herlig å se bra skating uansett hvem som er på brettet. Skatere er likevel svært opptatt av at man får rett person på pallen, og slik skal det være. Å dømme skating er krevende, rett og slett fordi triks ikke er målbare på for eksempel tid, høyde eller lengde. NORBs holdning vil alltid være at skaterne skal ha frihet til å gjøre hva de vil på brettet og arenaen det skates på. Dommerne har den tidvis vriene oppgaven med å rangere hver skaters triksvalg og unike utførelse opp mot andres.

 

Dommerkurset skal gi innsikt i, og forståelse for hvordan utføre effektiv og rettferdig dømming i konkurranser der triks gir poeng. Rullebrett er en aktivitet i utvikling der konkurranser gjerne har forskjellige formater. Tidsavgrensing, baneutforming, antall deltakere og antall ”run” er, og ønskes ofte skal variere. Kurset har en teoretisk og en praktisk del. Teoridelen omhandler bl.a. dommerplikter, konkurranseplanlegging, variasjoner i format, kalibrering, stenosystem og klagebehandling.

I den praktiske bolken kjøres først videodømming, før kursdeltakerne deles i to grupper der den ene dømmer og den andre skater slik at man får praktisk erfaring. Begge grupper får gjøre begge deler. Deltakere får diplom, og blir invitert til NORBs dommernettverk.

 

Dommerkurs settes opp etter ønske. Kurset er på tolv timer og går over to dager. Deltakere på kurs bør være fylt 15år og må ha skatet noen år. Det bør være minimum seks deltakere på kurs.

 

Det finnes gode støtteordninger for kurs, så det skal ikke koste klubbene noe å tilby medlemmene gratis dommerkurs – både stat og kommune mener utdanning er viktig. Dommerkurs holdt hos Larvik skateboardklubb ble betalt av idrettskretsen lokalt. Er du usikker på hvor du skal hente finansieringen, ta gjerne kontakt da vi bl.a. kan bidra med skriv om behovet for og nytten av dette kurset for nettopp din skateklubb. Du finner mer om steder å søke under fanen støtteordninger på norb.no

 

Kursavgiften er samlet kr. 8000.- totalt, uansett antall deltakere (Vinter 2012, med forbehold om endringer). Det tilfaller ikke mva på undervisning. I tillegg kommer kun reiseutgifter, mens losji får vi til privat.

 

Kurs er utviklet av og holdes foreløpig av Fritjof Krogvold. Hans bakgrunn er dommer på en rekke NORB NM, samt konkurranser i Norge og Sverige.

 

Lurer du på mer om hvordan NORB dommere jobber kan du lese om dette på norbnm.no der hoveddommer Kjetil Ostling skriver utførlig om dommergjerningen under NORB NM.

 

Om dette er interessant kontakt: Fritjof  Krogvold