NORBSkatepark

Mer spillemidler til skateanlegg!

I år har NORB ønsket å øke de statlige spillemidlene til skateparker. Frem til 2013 har skateparker kun vært nevnt under «nærmiljøanlegg» som gir en støtte på kr 200 000, i opptil 3 byggetrinn. Dette mener NORB er den største årsaken til at det ikke har blitt bygd flere skateparker av god kvalitet i Norge.

Dette ville vi gjøre noe med. NORB ønsker like støttemuligheter for en kommune å bygge en skatepark som å bygge en fotballbane. Vi reiste derfor i møte med Kulturdepartementet, de som gir statlig anleggstøtte til kommunene.

NORB har sett at kvalitet på betongparker og krav til varighet av anlegg som tildeles støtte under «ordinære anlegg» er sammenfallende, og sendte etter møtet med KUD et forslag til tekst. Dette har blitt gjennomgått og innlemmet i bestemmelsene, nesten uten korrigeringer!

Den nye teksten i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013», punkt 2.6.3, side 36, ble seende slik ut:

Skateparkanlegg

Utendørs skatepark

Skateparken skal være avsatt til skateboard (og eventuell annen ikke-motorisert rullende aktivitet). Arealet må tilsvare minst 800 m2 effektiv kjøreflate i varig materiale, for eksempel betong.

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 000 000.

 

Dette gir skateparkanlegg til sammenligning lik statlig spillemiddelstøtte som:

  • Naturgress fotballstadionanlegg med banedekke for friidrett, seks rundløpsbaner og kast- og hoppfelt.
  • Utendørs kunstis ishockeyanlegg.
  • Tennishall med 1 bane.

fotball-skate

Støtteordningen gir maks uttelling for en skatepark med budsjett på 6 MNOK.  Når du som leser dette, og samtidig ser at flere skateparker som planlegges har budsjett på 6 MNOK (enten totalt, eller del av et større budsjett fordelt over flere år), så er det resultatet av dette arbeidet NORB har gjort i år.

Kommunene har nå støtteordningene som en skikkelig skatepark fortjener, nå er det bare opptil skaterne/skateklubbene å fortelle dem:

Bygg skatepark istedet for fotballbane!

 

Les hele spillemiddelsordningen her:

http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-B-2013_web.pdf

, og andre støtteordninger her:

http://norb.no/starte-skateklubb/stotteordninger/