NORB

NORB skateklubbkonferanse og årsmøte i Oslo 10- 11 oktober 2015, Sagveien 22

NORB skateklubbkonferanse og årsmøte i Oslo, 10- 11 oktober.

Vi har endret litt i programmet, og håper flere vil melde seg på! Nå er det billigere og mer sentralt!

Vi inviterer med dette skateinteresserte til konferanse med foredrag, idemyldring og sosialt samvær! Etter tilbakemelding har vi i år valg fire tema. Drift av skatehall, støtteordninger, rekruttering og flerbruk av park. Ni foredragsholdere stiller, og hvert tema avsluttes med idemyldring i grupper. NORB har to mål for konferansen: Skape en møteplass der folk kan bli bedre kjent, samt dele kunnskap om tema som opptar alle som bidrar til å skape lokale tilbud. Vi håper alle har mulighet til delta på konferansen hele lørdag inkludert middag, samt på NORBs årsmøte søndag 11 okt.

Pris og påmelding

Vi tar 200,- kroner for konferansen

Påmelding til konferansen ved innbetaling til NORBs konto #05300911503.

Påmelding rettes til Joakim Wang på joakim@norbnm.no, eller mob 92013802

Praktisk informasjon

Konferansen holdes i Sagveien 22, Oslo (ved Wallmanns Salonger)

Det tar cirka 15 min fra Jernbanetorget med enten buss 54, trikk 11,12,13 til Sagveien (stoppeplass ved Ringen Kino, eller Aleksander Kiellands plass

Program i PDF: Skateklubbkonferansen 2015

Program skateklubbkonferansen 2015

 

Om konferansen lørdag 10 oktober.

Skateklubbkonferansen er i utgangspunktet åpen for alle. Du behøver ikke være tilknyttet noen klubb for å delta. NORB er klar over at det varierer veldig hva folk har av tid og ressurser til å skape tilbud. Vi inviterer derfor til en konferanse der alle skal reise hjem med noe som er nyttig for seg og sitt virke. Ved å treffes håper vi å styrke bekjentskapet slik at det blir lettere å vite hvem man kan kontakte for hjelp. Med gruppemyldringen vil vi få frem suksessfaktorer og ideer fra deltakere som kan bidra til økt og bedre kvalitet.

Om NORB årsmøtet søndag 11 oktober.

Årsmøtet er gratis, og det er to representanter fra innmeldte klubber som har stemmerett.
Om du eller noen du vet ønsker delta som representant for en klubb, må NORBs vedtekter jfr §4.1 innfris. (NORB krever et minimum av demokrati i klubb).
Link: www.norb.no

For å ha stemmerett må klubben betale NORB årskontingenten for 2015.
Om klubben/ gruppen har opptil 30 medlemmer er kontingenten 50kr (totalt)! Om klubben/ gruppen har over 30 medlemmer er kontingenten 100kr (totalt)! Kontonr i DNB er 05300911503

IOM at NORB ikke (lenger/enda) mottar driftsmidler stiller vi ingen rapporteringskrav om medlemslister, vedtekter eller årsmelding fra klubber.
NORB har et ønske om at dere er registrert i brreg.no som klubb, men krever ikke på dette tidspunkt engang det.

Når det gjelder deltakelse utenom klubbtilhørighet ønsker vi i utgangspunktet å holde dørene åpne. NORB forbeholder seg likevel retten til å utelukke deltakere uten klubbtilhørighet fra årsmøtet om man finner grunn til å anta at dette ikke er til organisasjonens beste. Eksempel: Dette er ikke en salgsmesse. Når det gjelder talerett på årsmøtet ønsker vi å inkludere alle, men vil se an i forhold til oppmøte, og forbeholder retten til å håndheve vanlig organisasjonspraksis med å prioritere innspill fra medlemsklubbers representanter.
Anbefaler at du og dine melder dere inn i NORBs klubbgruppe på Facebook. Vi informerer om bl.a. innehold i konferansen og annet som er nyttig i klubbsammenheng der, men det er ikke en forutsetting.

Spørsmål? Hør fra deg!

 

Velkommen – vi gleder oss, alle!

Per Olav Hetland

NORB President