NORBStyremøte

NORB Styremøte 5. november.

NORB Styremøte 5. november kl.17:00

Sted: Nordic Arena, Mølla.

Fremmøtte: Per Olav, Joakim, Bjørn Thore, Tor, Kjetil A. og Fritjof C.
På nettmøte: Lena, Stig Rune og Sindre.
Forfall: Stian og Gitte.

Agenda.

1. Første styremøte siden årsmøte, styret utvidet. Presentasjonsrunde.

2. OL, landslag og eierskap. NORB vedtatt opprette en komite som skal jobbe med posisjonering og innstillinger ift OL. Komiteen skal søke å styrke organisasjonens rettmessige eierskap til skateboard i Norge. Komiteen består av Joakim, Sindre, Kjetil og Fritjof. Arbeider videre med spørsmål og problemstilling reist på møtet.

3. Nasjonal breddegave. Forslaget om kompetanseøkningspakke til klubber. Joakim samler innspill og skriver hva han mener kan inngå. Fritjof bidrar om inspirasjonskurs og dommerkurs. Alle er invitert til å komme med innspill. Klubbene skal spørres. Per Olav ber om et møte med stiftelsen for veiledning på innehold. Søknadsfristen er 1 feb.

4. NORB ønsker kunne vise til en database med vellykkede søknader. Alle fra styret sender søknader til Fritjof.

5. NORB synlighet. NORB må ha en strategi for sosiale medier. NORB ønsker en fra styret som ansvarlig for synlighet på sosiale medier, plassen er ledig. Lena skal på vegne av NORB FB like alle skateklubber. Per Olav deler alle passord/ innlogging med styrets medlemmer. Alle tar ansvar for å poste stort og smått av relevant på sosiale medier. Joakim sender en oversikter over hashtagger brukt hittil.

6. JR Prekvalifisering. NORB har fått flere henvendelser fra arrangører om kunne videreutvikle prekvallik-konkurransene. Målsetting for 2016 – Joakim jobber for å skaffe en sponsor for å videreutvikle prekvalliken. Bjørn Thore foreslår å lage logo og bannere til arrangørklubbene. Joakim får laget tre forslag til NORB Pre-kvallik logo for arrangørene.

– Evt:

7. NORB NM 2016 åsted. Joakim og Lena skal møte Stavanger kommune for å avklare om NORB NM 2016 kan gå i Stavanger. NORB har mottatt gode søknader fra Tjøme skateklubb og Larvik skateklubb. Beslutning om tildeling tas asap pr e-post el møte.

8. Roller i NORB. Kontaktliste på www.norb.no er oppdatert med navn, kontaktinfo og ansvarsområde.

9. Innspill fra en skateklubb – ta inn kontingenten fra klubber! Viktig å vise at NORB er en ryddig org som ønsker klubbene innmeldt. Uten medlemskap har klubbene heller ikke stemmerett på årsmøtet. Forslag om å skrive dette på NORB klubbside på FB noen ganger i året. Styret tar innspillet med til arbeidet med klubbenes forankring i 2016.

10. NORB har gått vekk fra å ha en handlingsplan. Uten er NORB lite tydelige og målbare på hva som kan forventes. Styret vedtok å setter dette som første punkt på neste styremøte.

FCK 06.11.2015