Historikk

Utgangspunktet for stiftelsen av NORB var at det allerede i 1977 ble kjent at produktkontrollen i statens forurensningstilsyn (SFT) ville gå inn for totalforbud av skateboard i Norge. Forslaget førte til en større debatt i mediene og en av de første skaterne Sture Berg sendte et debattinnlegg til avisene der han argumenterte mot forslaget og manet til organisering av skatere for å hindre kriminaliseringen. Debattinnlegget førte til at det 20. april 1978 samlet seg 96 skatere på Persbråten skole i Oslo, som stiftet Norsk Organisasjon For Rullebrett (NORB). Hovedmålet var å organisere og mobilisere mot et forbud mot å kjøpe, selge, produsere, eller brukeog reklamere for skateboard. I tillegg ville de jobbe for å fremme skating som noe positivt i hele landet. Gaute Handeland ble NORB første leder og lite ante disse engasjerte skaterne om betydningen deres arbeid ville få for fremtidige generasjoner av skatere og at NORB fortsatt skulle bestå som samlende organisasjon forskatere i Norge 30 år senere.

Selv etter at forbudet ble opphevet som en prøveordning 09 mai 1989, var det ingen grunn for NORB til å hvile på laurbær. Mange var mot legaliseringen og NORB har fått tilgang til utskrift fra Stortingets spørretime 31. mai 1989. Der uttaler Marit Rotnes fra AP at legaliseringen av skateboard allerede de første 14 dagene har medført alvorlige skader på utøverne selv og eldre mennesker som er blitt påkjørt av disse. Hun sier videre ? sitat: “det var en skjebnesvanger avgjørelse som ble tatt da forbudet mot rullebrett ble opphevet. Så vidt jeg vet, er det allerede solgt titusenvis av rullebrett, og det er bare begynnelsen. Derfor er dette en alvorlig sak”. Heldigvis ble ikke Rotnes og andre motstandere hørt.

Norge har med dette en unik historie i forhold til alle andre land og kontinenter. Det som har sikret Norge en nasjonal organisasjon over en 30 års periode både i oppgangstider og nedgangstider for skating, skyldes kun det personlige og frivillige dugnadsarbeidet til ildsjeler i skatemiljøet. Disse ildsjelene rundt om i landet har på ulike måter bidratt til å fremme skateres interesser i et ikke- kommersielt perspektiv ved å starte klubber, kommunisere med politikere og på annen måte skapt aktivitet og positivitet rundt skating i Norge. Det akter NORB å gjøre i nye 30 år.

Kjetil Ostling
President NORB

NM- historikk
Første NORB NM gikk i Stavanger med vinnere:
Joakim Trier – street
Christian Brox – miniramp
Alexander Kayambakis – vertramp
Bjarne Bergsager – sammenlagt

NORB NM – arenaer kronologisk

1989 – Stavanger – Session Hallen
1990 – Oslo – Jordal Amfi
1991 – Oslo – Ammerud skole
1992 – Oslo – Rikshallen
1993 – Oslo – Rikshallen/ Mølla
1994 – Bergen – Teatergarasjen
1995 – Kristiansand – Quartfestivalen
1996 – Oslo – Aker Brygge
1997 – Stavanger – Skole
1998 – Trondheim – Trikkestallen
1999 – Oslo – Voldsløkka
2000 – Bergen – Skate og Sandhall
2001 – Trondheim – Trikkestallen
2002 – Alta
2003 – Horten – Bromsjordet
2004 – Haugesund – Hallen
2005 – Oslo Vaterlandsparken /Drammen Nøstedhallen
2006 – Trondheim – Trikkestallen
2007 – Bærum – ArenaBekkestua
2008 – Stavanger – Tastad Skatepark
2009 – Bergen – Fysak hallen
2010 – Kristiansand – Vision skatepark
2011 – Larvik – Månejordet Lovisenlund
2012- Trondheim- Trikkestallen
2013- Oslo- Jordal
2014- Gjøvik- Sentum, Vert- Tjøme
2015- Fredrikstad- Sentrum, Vert- Holla
2016- Stavanger- Tasta, Vert- Tjøme