NORB

Nyttårstale

 Tekst: Kjetil Ostling, president i NORB

 

Det spesielle året 2011

Når vi nå går inn i år 2012, er det et veldig spesielt år vi legger bak oss. Vi har alle blitt preget av det høyreekstreme terrorangrepet den 22. juli. NORB var en stund i tvil om vi skulle gjennomføre NORB NM i Larvik bare to uker etter tragediene. Vi kom til at det var riktig og viktig, og at vi samtidig skulle ha en passende markering for å hedre de omkomne, og støtte de skadde og etterlatte.

Under NM i Larvik, ble det en sterk og særegen markering. Som president, minnet jeg i en tale om at det var særlig unge engasjerte mennesker, som sto opp for retten til å være organisert og verdier om toleranse, som ble rammet. Jeg minnet om at terroren på denne måten var et angrep på mange av de samme målene og verdiene som kjennetegner vår organisasjon.

NORB legger til rette for at unge mennesker organiserer seg, engasjerer seg og viser toleranse for ulikheter. Det var et sterkt og fint øyeblikk å få være med å oppleve 500 skatere som i en trommevirvel slo brettene mot betongen og markerte avstand og sorg over hendelsene 22. juli.

 

Normalisering i stede for kriminalisering  

NORB ble etablert i 1978. Når organisasjonen nå går inn i sitt 34 år som landsdekkende skateorganisasjon, er det med gode og spennende utsikter for fremtid. I løpet av de 23 årene etter at totalforbudet mot skating ble opphevet i Norge, har NORB, skateklubber og bransjeaktørene hatt en felles kamp mot samfunnets etablerte fordommer mot skating og skatere.

Fordommene, om at skating er farligere enn annen fysisk aktivitet, og at skatere bare er unge mennesker i opprør, er et resultat av myndighetenes kriminalisering av skatere gjennom 11 år. De siste årene, og særlig i løpet av 2011, har vi sett helt klare tegn på at fordommene erstattes av nyansert kunnskap og beundring for skateres prestasjoner og skaternes inkluderende kultur.

 

Politiet som ambassadører for skateparker

Vi har oppnådd mye, når politiet gjør NORBs jobb med å fremme skating som en positiv aktivitet. I november 2011, arrangerte kriminalforebyggende råd, en konferanse om ”fysiske omgivelser og forebygging av kriminalitet”.

Under konferansen presenterte Guri Øyen fra politiet i Drammen deres erfaringer etter at det ble etablert en skatepark i betong under bybrua. Det entydige budskapet var at skateparken hadde bidratt til mindre kriminalitet i området, økt opplevelse av trygghet i nærmiljøet, og et positivt kontaktpunkt mellom innbyggerne og mellom innbyggerne og politiet.

Dette samsvarer med det budskapet NORB har jobbet for å få frem gjennom mange år. Nå som et stort politikammer har dokumentert det glade budskapet, har vi en god henvisning i arbeidet for flere tilbud for skatere.

 

Mange skateparker under utvikling

NORB får ukentlige henvendelser fra kommuner som ønsker å gi et tilbud til kommunens skatere. Et kjennetegn ved disse kommunene, er at det er unge engasjerte, ildsjeler eller foreldre, som har organisert seg, for å synliggjøre for kommunen at skaterne trenger et tilbud.

 

Mange skateparker er etablert, og en økende andel kommuner er i gang med prosjektering av skateparker i betong. NORB veileder kommunene for å sikre at kommunene kommer i kontakt med lokale skateklubber, kyndige entreprenører og at tilbudet blir utformet etter skaternes ønsker og behov.

 

Stadig nye skateklubber i NORB

Det er mye som tyder på at antallet skatere og engasjementet øker. Stadig nye skateklubber melder seg inn i NORB, og bare i 2011, har NORB fått 16 nye medlemsklubber.

 

Årets nykommere er:

 • Farsund BMX og skateboardklubb
 • Follo brettklubb
 • K – Town brettgruppe
 • Rulle Jordal Skateklubb
 • Sandefjord brettklubb
 • Vear Skateboard Klubb
 • Lofoten Skateboarding
 • Strand Brettklubb
 • Fjellhamar Sk8ers
 • Holla Skateboardklubb
 • Levanger skateklubb
 • Saltdal skateklubb
 • Surnadal skateboardklubb
 • Zeiner Family
 • Stavanger Skateklubb
 • Tromsø Skateboardklubb

Som oversikten viser, opprettes det nye klubber på kryss og tvers av vårt langstrakte land. Noen av klubbene er små og ligger i små kommuner, og andre er fra noen av landets største kommuner. Dette gir en god bredde og viser at skating appellerer i alle delene av landet. NORB ønsker årets nye klubber velkommen med på laget og lykke til med klubbaktiviteten.

 

NORB holder aktiviteten oppe

Styret i NORB gjennomførte årsmøte under NM i Larvik. Der ble det vedtatt oppdaterte vedtekter, en retningsgivende arbeidsplan og et styre. For meg som gikk på en ny periode som president, var det betryggende både å beholde erfarne styremedlemmer, samtidig som styret ble supplert med nye krefter.

Styret består nå av: Fritjof Krogvold, Thomas Huse, Joakim Wang, Sindre Sandvin, Stian Sannerud, Per Olav Hetland, Geir Allan Hove, Sindre Sandvind og Gitte Kristensen. Det var særlig fint å få med Gitte Kristensen som ny i styret, da hun har god erfaring med jentesatsning fra skatemiljøet i Bodø.

I 2011, har styret jobbet med mye forskjellig, og jeg skal ikke kjede dere med detaljene. Men noen hovedområder har vært utvikling av NM og planlegging av NM 2011 og 2012, veileding av nye klubber og kommuner, kunnskapssamling om støtteordninger for skateklubber og utvikling av NORB sertifisert dommerkurs.

Styret har deltatt i møte med Kulturdepartementet og gitt viktige innspill til regjeringens Stortingsmelding om idrett. NORB benyttet også anledningen til å ta opp hvordan regjeringen kan legge bedre til rette for egenorganisert idrett og etablering av skateanlegg. NORB har også hatt på trykk ulike debattinnlegg i aviser. Særlig inspirerende har det vært å delta i samarbeid med skateklubber for å få frem deres budskap i lokalpresse og påvirke politiske beslutninger.

 

Skating som kultur eller idrett

Skatere flest bryr seg lite om formalistiske definisjoner på aktiviteten. Spørsmålet om skateboarding skal forstås som idrett, kultur eller begge deler, har likevel blitt aktualisert. I året som kommer, vil derfor NORB gå aktivt inn i spørsmålet, og vi ønsker velkommen innspill og meninger om tema.

NORB har gjennom alle år, tatt avstand fra toppidrettens idealer om å skape vinnere og tapere, og at de ulike idrettene ikke utvikles på utøvernes premisser. Selv om det er åpenbare likheter mellom skating og idrett, har NORB har valgt å definere skating som fysisk aktivitet, kultur og lek.

En av hovedårsakene til at spørsmålet om definisjon er aktualisert, er at skating ser ut til å falle utenfor en del støtteordninger og kommunalt planarbeid, når aktiviteten ikke er definert som idrett. NORB er i dialog med NSBF og vil høste fra deres erfaringer med å organisere og definere snowboard inn som del av idretten

 

NORB NM 2011 og 2012

NORB NM i Larvik har blitt dekket godt både på NORBs eget NM nettstedwww.norbnm.no, på www.tacky.nowww.playboard.no og www.7fm.no. Derfor skal jeg ikke oppsummere hele begivenheten her. Men det er ingen tvil om at NORB NM i Larvik ble en stor suksess, både for oss arrangører, sponsorene, publikum og deltagere.

Det var leit at det regnet en dag, men den lokale klubben og frivillige ildsjeler bidro til å sikre en god gjennomføring for juniorene i hallen. Larviks park på Månejordet, holder internasjonal standard, og det samme gjorde skaterne. NORB NM i Vert ble gjennomført i solskinn noen uker senere på Ulefoss. Der har det utviklet seg et stort skatemiljø og en god skatepark.

 

NORB NM 2012, blir avholdt i Trondheim i Trikkestallen 2 – 5 august.

Det er det fjerde NM i denne romslige hallen. Alt ligger til rette for et storslått NM, og Trønderne i TSA vil gjøre alt de kan for å få på plass en ny og god park. Det blir arrangert Street, Bowl og Game of S.K.A.T.E. NORB jobber med å avklare om Trondheim kommune stiller med Vert ramp, ellers avholdes dette på Jordal Lørdag 10. August.

 

Godt nytt år

Vi i NORB håper å se deg i under NORB NM i Trondheim, eller i parker og plasser rundt i landet. Vi ser frem til å jobbe for skateres interesser i det neste året, og vi håper på din hjelp. Det beste du kan gjøre er å skate ofte, starte opp, eller være medlem i en skateklubb og ellers følge kardemommeloven ved å være snill og grei. NORB takker alle klubber, Bitmill, NSBF, og bransjeaktørene som støtter NORB for godt samarbeid i året som har gått.

 

Godt nytt skate-år!