NORB

Pressemelding- Norsk skating og OL

Kjære alle NORB-medlemmer, norges skatere og skatetilhengere!

Skate er vedtatt som OL-gren i 2020. Det vet de fleste nå. Det innebærer at skateboard nå er å se på som en idrettsgren. Hate it or love it. Det er viktig å understreke at idrettsaspektet er kun en del av en aktivitet. Akkurat som du fritt kan løpe deg en tur uten doptesting, trikot eller rundetider, kan du også fortsatt skate ned gata, på rådhuset, grille og chille i parken og rippe akkurat som du vil også i fremtiden.

De det vil ha noe og si for er klubbene og de skaterne som ønsker å konkurrere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Klubbene som vil organisere skating i Norge må da være en del av idrettsforbundet for å ha påvirkningskraft og rett til midler og støtte til anlegg. Det blir vanskelig å drifte en skateklubb utenfor idretten da skate uansett blir regnet som idrett og ikke kultur og dermed blir det vanskelig å få midler fra fond og kommuner.

For de skaterne som ønsker å konkurrere på et høyere nivå vil det bety en litt mer organisert hverdag, med norgescup, NM, world cup og VM for å kvalifisere seg til OL. Noen få vil også få muligheten til å skate for et Norsk landslag. Disse utvalgte vil få oppfølging av forbundet som organiserer skate i Norge og Olympiatoppen. Dette gjennom reiser, stipend, rehabilitering og tilpassing for å bli best mulig. Alle som konkurrerer i idretten med lisens må være forberedt på dopingkontroll. Det er viktig å understreke at alle de det måtte gjelde vil få grundig innføring i regelverk før dette er aktuelt. Doptesting er tilpasset den idretten du bedriver så det er enkle regler å følge. NORB har vært i samtaler med Antidoping Norge og systemet fremstår ikke som skremmende. Dette vil bli mest aktuelt for landslaget.

Denne avgjørelsen har skjedd på globalt hold. Vi har to valg, enten finne vår plass i idretten og kreve vår rett, slik de har gjort i Sverige (hvor de har fått en fantastisk anleggsutbygging). Eller stå utenfor, som ikke er mulig og derfor la noen andre ta makten over skate i Norge. Alternativene er da at et særforbund får muligheten til å lage et landslag (mest sannsynlig skøyteforbundet, siden de er medlem av den internasjonale organisasjonen FIRS som vil være ansvarlig for skate i OL), eller at Norge ikke får muligheten til å stille med skatere og vi mister vår mulighet til å påvirke idrettspolitikken i landet.

NORB har i den siste tiden vært i dialogmøter med Norges Idrettsforbund, Antidoping Norge, Snowboardforbundet, Skøyteforbundet og International Skateboarding foundation. Dette for å kjenne flest mulig sider av saken og ha et godt grunnlag for en innstilling fra vårt styre. Nå er det deres tur til å påvirke utviklingen, skal din stemme bli hørt må du melde deg inn i din lokale NORB klubb og påvirke klubben til å ta stilling i saken. Driver du allerede en klubb er det tiden for å mobilisere. Innkall til møte og representer ditt område og din klubb og fatt et vedtak om dere støtter NORB sitt arbeid for å være Norges representant for skateboard, eller om dere ønsker annen fremtid.

Skate blir en del av idretten, så vi kan enten kreve vår rett eller stå å se på at våre kjære aktivitet havner i hendene på noen uten historien til verdens lengst levende skateboard-organisasjon NORB.

Les også innkallingen til Ekstraordinært landsmøte for å sjekke hvordan klubben din kan stemme:

Innkalling til Ekstraordinært landsmøte 29. oktober 2016