NORB

Referat: NORB Styremøte 7. september kl.18:00

Referat:
NORB Styremøte 7. september kl.18:00

Sted: Nordic Arena, Mølla.

Fremmøtte: Per Olav, Joakim, Bjørn Thore, Henning (ansatt). og Fritjof C.
På nettmøte: Tor.
Innom på nettmøte: Sindre.
Forfall: Kjetil, Stig Rune, Stian og Lena.

Agenda.

1. Status NORB og NSBF samarbeide. Per Olav drar oss gjennom hovedpunktene i prosessen med samarbeide og selve avtalen som regulerer denne fasen av samarbeidet. Begge deler ligger tilgjengelig for alle på link hos www.snowboardforbundet.no . Orientering om økonomi med midler fra NIF til utforming av samarbeidet, og lønning av generalsekretær i NORB. Det går mot å opprette en arbeidsstasjon for Gen sek i NSBFs kontor.

2. Drift av NORB. Oppretter komitearbeide med NORB budsjett for 2018. Komiteen utvikler et rammeverk og budsjettposter. Sette en fremdriftsplan. Joakim tar ansvar for dette.

3. Kommunikasjon ut. NORB har SoMe og nettsiden, men ingen ansvarlig eller strategi for kommunikasjon ut. Oppretter en kommunikasjonskomite av folk både i og utenfor styret, og lage en kommunikasjonsstrategi. Oppgaven ikke fordelt – /og er dermed åpen for styremedlemmer å ta ansvar for).

4. NORB NM 2017 evaluering. Utfordringer med fem arrangementssteder i Oslo. Vedtak at NORB for 2018 tar ansvar og produksjon av den tekniske gjennomføringen av norgesmesterskapet. Oppgaven ikke fordelt – /og er dermed åpen for styremedlemmer å ta ansvar for).

5. NORB NM 2018 sted. Stjørdal skateboardforening og Sandefjord rulleklubb har søkt om å ha NORB NM 2018. Savner søknad fra en av to søkere. Joakim får inn andre søknad, og distribuerer begge til styret, som tar en avgjørelse ved avstemning over nett før neste styremøte.

6. Søknad om ny gren fra Ullensaker skateboardklubb – Bowl-park NM. Grenen er en av to som det vil konkurreres om i OL i tokyo 2020. Styret liker forslaget, og mener at skal man innføre bowlpark som NM gren, må man oppheve bowl grenen. Å innføre en ny disiplin er ikke en avgjørelse for styret, men for årsmøtet. Styret mener videre at når flere arenaene enn Tasta har bowl-park anlegg klart kan dette overta som NM gren. NORB er åpen for et Bowl-park NM på Ullensaker om parken bygges om noe til å bli en egnet arena. NORB stiller gjerne med kompetanse om skateklubben vil gjøre prøve-arrangementet. NORB vil også fortsette å stille i møter med kommunen for å bidra til finansiering o.l.

7. Skateboard rekruttering. Fra konferansen i 2016 vet vi at flere klubber ønsker ha utlånsutstyr og tilby veiledning på brett, i forskjellige former. Bjørn Thore har tatt innitiativ til å sette opp forslag til en rekrutteringspakke for klubber. BT legger inn beskrivelse og ønske om finansiering i NORB budsjett.

8. Rekruttering til komiteer og styre. Styremedlemmene oppfordres til å ta en prat med folk som viser interesse for NORB tema om det kunne vært spennende å prege Norsk skatekultur – enten ved deltakelse i komite eller styre. Med NORB i NIF trengs mer arbeidsinnsats. Døren er åpen og kaffen er varm!

9. Byggeveileder for skateboardparker. Bjørn Thore og Fritjof har skrevet på en kvalitetssikringsdokument for potensielle byggherrer, i hovedsak kommuner og allierte. Den omhandler for det meste kvalitet i prosjektering, prosess og bygg, (ikke i parkdesign). De fortsetter å jobbe med den, og vil holde en eller flere arbeidsmøter med noen fagpersoner som kan bidra til et god dokument. Kulturdepartementet støtter slikt, så Fritjof tar ber om møte med kontaktperson der.

10. Flerbruk i skateparker. Mange skateklubber melder om flerbruk der særlig (barn på) sparkesykkel skaper farlige situasjoner og hindrer ønsket bruk av skateparken. NORB har bistått i dialog med flere klubber og d erfaringer deles på NORBs klubbside på FB. Bjørn Thore er i ferd med å samle info om situasjonen i Norske skateparker fra klubbene. I løpet av høsten vil NORB jobbe frem et dokument og en handlingsplan light for å sikre at skatere får den nødvendige tiden de trenger for å ha det gøy på skateboard i egne anlegg.

11. Skatearrangement på Haugenstua. På Haugenstua skatepark ble det gjort et omfattende og i stor del frivillig innsats for et Street NORB NM 2017. IOM at værvarselet tok oss innendørs ønsker styret å bidra til å vise frem hvor fet parken er blitt. NORB bistår derfor med promo og gjennomføring av arrangementet «Guruen av grorud granitten» 23 sept.

FCK 09092017