NORB

Skaters rettigheter i møte med vektere

Denne teksten er skrevet av Kjetil Ostling og ble publisert i Playboard 2010:

Vi får stadig meldinger i NORB styre om situasjoner der privatpersoner eller vektere benytter rå makt ovenfor skatere. Både privatpersoner og vektere kan ha god grunn for å si ifra at skatere som er på privat eiendom må ta brettene sine og forlate stedet. Det kan være at skatingen lager støy og forstyrrer alminnelig fred og orden og det kan være at skatingen lager skader på kanter og gelendre. I slike tilfeller er det en god holdning å lytte til beskjedene som gis. Men det betyr ikke at privatpersoner kan beslaglegge brett, holde på en skater eller på annen måte være truende eller fysisk ovenfor skatere.

 

Vit hva dine rettigheter er.
Vit hva dine rettigheter er.

 

Som et hjelpemiddel i lignende situasjoner ønsker NORB å minne om skateres rettigheter i møte med vektere ved streetskating. Når vi vet at enkelte vektere fortsetter å utnytter seg grovt når de møter skatere som ikke kjenner lovverket og de begrensninger vektere har i deres arbeide.

 

NORB har laget en oversikt over vekternes rettigheter. Denne inneholder også en del av de lovparagrafene vekterne må forholde seg til. Du kan klippe ut denne teksten og ta den med når du er ute å skater. Trekk den fram når en vekter kommer slik at du er forberedt på hva du kan si i en konfrontasjon med en vekter, om han/hun skulle forsøke å bruke mere makt en det loven tillater.

 

Dette har vekterne ikke lov til:

 

  • Vektere har ikke flere rettigheter en andre folk, da de ikke er delegert politimyndighet. De kan derfor ikke røre eller holde en skater dersom ikke skateren har gjort tydelig skadeverk. (Jfr. Straffeprosessloven § 171 og Straffeloven § 291)

 

  • Vektere kan ikke beslaglegge skateboard. Bare politiet og de med politimyndighet kan gjøre beslag etter strengt reglement. (Jfr. Straffeprosessloven §203 – §210)

 

  • En vekter kan ikke knekke eller ødelegge et rullebrett. Dette er det samme som skadeverk på annen manns eiendom og straffes etter den samme loven som skadeverk fra skating. (Jfr. Straffeloven § 291)

Vektere kan ikke kreve legitimasjon, navn eller adresse av en skater. Bare politi eller de med politimyndighet kan gjøre dette. Gi derfor aldri fra deg dette til andre en politi.

 

Dette kan vekterne gjøre:

 

  •  Dersom en vekter oppdager at du skater på privat eiendom (det vil si: ved en bedrift, et til privathus eller borettslag), kan vekteren be deg om å stoppe med skatingen. Dersom du ikke stopper å skate kan vekteren kontakte politiet for at de skal kunne stoppe deg.

 

  • Har skatingen ført til tydelig skadeverk, kan vekteren holde deg til politiet kommer. Det betyr at vekteren har plikt til å ringe politiet. Vekteren må da ha en sikker skadeverk sak mot deg og han plikter da å tilkalle politiet. (Jfr. Straffeloven § 291)

 

Ikke glem at de fleste vektere er hyggelige og bare gjør den jobben de er satt til å gjøre. Ikke la deg stoppe av nedlatende eller truende vektere, men vis rimelig hensyn.

Go SK8!