Starte skateklubb

Hvordan starte klubb

Å starte og ikke minst drive en klubb er regnet som ganske krevende. Ikke krevende som i vanskelig, men heller at det er en jobb som noen må ta på seg. Man må ha litt orden, som i hvem gjør hva når. Det er umulig å lage en oppskrift som alle kan følge, eller tro at dette oppslaget kan løse alle utfordringene underveis. Her får dere noen tips om hva dere kan gjøre for å starte en lokal skateboardklubb, og litt om drift, økonomi og tips til aktiviteter og oppgaver. Noen kan bruke alt, de fleste noe. En ting er imidlertid viktig: Vi kan gi hjelp, men det er du/dere som må gjøre jobben!

NORB stiller i utgangspunktet kun et krav til lokale klubber: At dere melder klubben inn i NORB! Det viktigste for oss er at dere skater, og gjerne får med flere på det.

Derimot stiller fordelingsutvalget, som vi får støtte fra, noen krav til lokallag. Heller ikke disse skulle være for vriene, og ofte er de nødvendige for å få økonomisk støtte fra kommunen eller idrettskretsen også.

  1. Et lokallag må ha minst 5 medlemmer under 26 år.
  2. Lokallaget skal ha valgt styre, ha egne vedtekter, regnskap og årsmelding.
  3. Medlemmene skal være individuelt innmeldte.

 

Merknader

  1. Medlemmer er ikke nødvendigvis bare skatere. Er dere kun 4 skatere får dere med en kamerat eller et søsken.
  2. Dette kan virke vanskelig; men hei! det går greit å velge styre; en leder, en kasserer og en sekretær holder i massevis. Dere kan lage vedtekter, eller bruke den standarden NORB setter i sine vedtekter på denne siden. Eget oppslag om regnskap kommer opp senere.
  3. At medlemmene skal være individuelt innmeldt betyr bare at f.eks. en annen organisasjon ikke kan melde seg inn (med alle sine medlemmer), det betyr at altså at personen selv må bestemme om han/hun vil være medlem. Lurer dere på noe? ta kontakt.

OBS! det er godt mulig at også eksisterende, særlig passive klubber, kan ha like stor nytte av dette kapitlet, som de som skal til å starte klubb.