Ansvar for skateanlegg

Ansvarsforhold ved skade på bruker av rullebrettanlegg og materielle skader på anlegg

NORB baserer denne redegjørelsen på egne erfaringer og tilbakemeldinger fra noen av de best etablerte rullebrettanleggene i landet. Når det er sagt, er det viktig å påpeke at dette ikke er en kvalifisert juridisk redegjørelse og at det ikke foreligger noen tilfeller der denne problemstillingen er ført for det norske rettsvesenet pr. 08.01.03.

Barn og unge som utfolder seg i fysisk aktivitet, vil altid falle og slå seg med jevne mellomrom. Dette er en del av den fysiske fostringen barn og unge bør igjennom. Mindre forbigående skader, som skrubbsår, kul i panna og forstuelser er noe NORB mener voksne må tolerere som et resultat av fysisk forstring og lek. Alvorlige skader, som medfører kroniske lidelser, invaliditet eller død er særdeles sjeldent på skateboard. I Norge finnes det ingen eksempler på dette etter det NORB kjenner til. Likevell skal man ikke ta lett på farene i forbindelse med skating. Barn og unge har forskjellig mestringsnivå og toleranseterskeler for å utvikle seg og ta sjanser. Noen går forsiktig fram og lærer seg nye triks skritt for skritt. Andre kan sette utfor store ramper helt uten å ha etablert ferdighetene som skal til for å klare det. Derfor kan det være nødvendig med noe oppsyn av voksne når de aller yngste skal lære å kjøre på et rullebrettanlegg.

Grunneier av tomt, eller bygning der et rullebrettanlegg settes opp er primært ansvarlig for at det som bygges er i forsvarlig stand. Avklaringer av slikt ansvar kan og burde finnes i kontrakt mellom grunneier og evt. leietaker. Vanligvis kategoriseres rullebrettanlegg som lekeapparater etter Plan- og bygningsmyndighetenes skjemaer. Dersom en eller flere av elementene som bygges, er høyere en 2.5 m. blir bygget regulert under særlige bestemmelser. Ytterligere opplysninger rundt dette, bør avklares med lokale plan- og bygningsmyndigheter.

Tips fra NORB:

Bruk kompetansen til de eldre og meste erfarne skaterne i nærmiljøet
Før anlegget bygges, bør de lokale skaterne få uttale seg om hvordan de kan tenke seg anlegger. Det er likevel viktig at ønskene er realistiske i forhold til økonomiske og materielle resurser. NORB distribuerer kvalifiserte bygg hefter med arbeidstegninger.

Bygg anlegget meget solid
Anlegget skal tåle mye slitasje og blir farlig å bruke så fort det begynner å få slitasjeskader. Vanlig slitasje på anlegg i tre er: Hull i platene på kjøreunderlaget, løse skruer og spiker. Grunnkonstruksjonen kan også bli vinglete etter lengre bruk.

Skarpe kanter og unødige fallhøyder
Unngå skarpe kanter og unødige høyder brukerne kan falle ned fra. Det bør bygges gelendre på 90 cm. høyde der det ikke hindrer hensiktsmessig bruk av banen(e). Bruk kompetansen til brukerne, når man ser etter slike faremomenter ved anlegget. Det er her snakk om de unødige farene. Det vil aldri bli ufarlig å ferdes på anlegget. I så tilfelle ville det være ubrukelig.

Anlegget bør inspiseres jevnlig
Dette bør gjøres av noen få personer, som vet hva de skal se etter. Feil og mangler må rettes opp umiddelbart.

Sett opp skilt på anlegget
Det kan være lurt å settes opp et tydelig skilt på anlegget med teksten: ”Bruk av beskyttelsesutstyr for hode, kne, albue og håndledd anbefales. All skating og bruk av anlegget foregår på eget ansvar”. Dette kan ha en positiv signaleffekt, men det er ingen automatikk i at dette gir en juridisk ansvarsfraskrivelse når en evt. bruker skader seg.

Forsikring
Forsikring av brukerne av et anlegg er ikke vanlig. Dette er likevell gjennomførbart, når man har definerte og navngitte brukere. Dette kan evt. gjøres ved å forbeholde bruken av anlegget til medlemmer, som gjennom medlemskontigent betaler for en kollektiv forsikring av brukerne. Avgrensing av brukergruppen på et skateanlegg er vanskelig gjennomførbart når anlegget er utendørs.

Forsikring av anlegget mot brann og skadeverk er ikke vanlig. Dette lar seg gjøre, men kalkulering av pris og andre forhold må avklares med det enkelte forsikringsselskap.

Ved behov for utdypende erfaringer, kan man henvende seg til NORB, eller Bærum kommune v/ Stig Fallingen på mob nr: 95940462. Han er tjenesteleder ved Bekkestua idrettsanlegg.