Hvordan starte skateklubb

 

Fra idè til klubb

NORB er sikre på at det er mange som går rundt med en idé eller et ønske om å starte skateklubb, men det blir ingen klubb bare av en idé inne i hodet ditt. Det er mange måter å starte en klubb på, men her er noen tips:

 1. Lag en gruppe på facebook, sett opp en plakat på lokale skateparker, på skolen, ved kiosken, på klubben, i butikken og i boligområder… der du enten gir beskjed om at du starter klubb, eller ber om hjelp fra interesserte. (husk tlf/e-post de kan kontakte).
 2.  Snakk med noen av de andre som skater, og så avtaler dere et møte som ikke trenger å være så langt, storefri på skolen, rett etter skolen, e.l. (men det er et par småting dere bør ha klart på forhånd. Se nedenfor).
 3.  Om nødvendig, er det ingen skam å be ålreite voksne om hjelp. Foreldre, klubbleder, utekontakt, tante, lærer, naboen… eller be om hjelp fra noen som er aktive i andre organisasjoner, klubber eller idrettslag.

Det viktigste er at du/dere må bestemme dere for at ”her og nå skal vi lage klubb”, og så ikke si ”men,…”!

 

Lurt å ha tenkt på

Det er lurt om en på forhånd har tenkt på hva slags område klubben skal omfatte, dette avhenger jo også av stedet: sentre, by/land, stor/liten kommune osv. Skal klubben dekke et boligområde, en skolekrets, et naturlig sentrum eller hele kommunen? (For NORB er det helt ok å ha 25 klubber i samme kommune). Om dere avgrenser klubbens område, bør den være mest mulig åpen for alle som ønsker å være med, uavhengig av hvor de bor. Særlig om de ikke har mulighet til å danne egen klubb der de bor.

Det dere bør ha klart før ”stiftelsesmøtet” er;

 • Hva slags område skal klubben dekke (fra gata vår til hele kommunen?).
 • Idè om navn (men det er ikke viktigst), ide om kontingent for medlemmene (husk også klubbens kontingent til NORB) og ide om hvem som skal sitte i styre.

Merknad
Avhengig hva man får tilbake for å være medlem i klubben bør den ha en klubbkontingent.

 1. Kontingenten er viktig fordi klubbens grunnøkonomi. En klubb som nærmest bare har et ”støttemedlemskap” kan koste 20.-, mens en klubb som gir deg t-skjorte, sesongmedlemskap i skatehall og har en kul nettside hvor medlemmene legger ut skatebilder kan koste f.eks. 500,-
 2. En klubbkontingent viser at medlemmene betaler for å være medlemmer. For instanser dere skal søke støtte fra er dette et veldig viktig signal om at klubben har troverdighet og en verdi for medlemmene utover det symbolske.

 

Klubben stiftes

Stiftelsesmøtet behøver ikke være noen svær sak, men husk i alle fall dette:

 • Informer flest mulig om møtet på forhånd. Bruk plakater, lokalpresse, e-mail om mulig annonse og snakk med folk. Særlig dersom dere ønsker å lage en klubb for et større område eller hele kommunen.
 • Ta gjerne kontakt med aviser, nærradio, NRK lokalt osv. på forhånd.
 • Stift klubben uansett hvor mange som kommer Medlemmer kan skaffes etterpå. (Men to personer er vel et minimum).
 • Lag referat fra møtet. (Skaff en referatbok for klubben). Referatet bør minst inneholde: Dato, navn på deltakere med adr, tlf og e-post på alle, vedtak som blir gjort, og hvem som har ansvaret for hva (navn på klubben, innmelding i NORB, registrering av klubben til kommunen, informasjon om klubben til NORB, klubbens område, informasjon til media osv).
 • Velg et styre (2-5 personer), bestem lokal kontingent, evt, vedta vedtekter (se NORBs for veiledning).

Sørg for å melde klubben inn i NORB så raskt som mulig etter møtet. Det skjer enklest ved at den som har ansvar for dette registrerer inn klubben med all info på denne siden under ”medlem”. Deretter får dere en giro i posten som betales i en fei. Medlem!

Veiledning fra andre:

Vi har fått tips fra Kasper Helle og Flemming Idsøe (Betongpark.no), som har laget en oversiktlig steg-for-steg-veileder i pdf-format, og eksempel på vedtekter til en skateklubb:
 

Veileder for å lage skateklubb

Eksempel på vedtekter for en skateklubb