Jentesatsing

Veileder til jentesatsing på rullebrett.

Skateboard er en guttedominert aktivitet. Uten å gå inn på hvorfor det er slik vil NORB med denne teksten fortelle om tiltak som Bodø skateboardklubb og Ungdomstjenestens i Bærum kommune vet gjør skating tilgjengelig for jenter. Erfaringen fra bl.a. disse stedene vitner om at jentene gjerne vil skate. De trenger ikke rekrutteres, de trenger kun litt andre premisser for å komme i gang med skatingen. Når jentene blir litt erfarne ser man at de gjerne også skater med gutter. Klubbene har gjort seg noen erfaringer, og vi presenterer derfor:

Gå til: JENTESKATE.NO

Suksesskriterier for jentesatsing.

Kun jenter.

Jenter som er i en nybegynnerfase ønsker vanligvis å skate kun med andre jenter. Unntaket er en hensynsfull og imøtekommende mann som er i instruktørgjerningen. Uansett bør man knytte til seg en kvinne/ jente som kan skate som er instruktør/ veileder. Å tillate kun jenter fungerer nesten utelukkende om man har en hall. Det må alltid være en instruktør eller voksen til stede som tar ut guttene straks de evt kommer. Gjør jentene trygge på at dere holder hallen kun for jenter. Erfaringsmessig kan det være lurt å fortelle gutta som blir vist bort at jentesatsingen avhenger av at de får hallen alene. Guttene skjønner ofte det og vil dermed ønske jentene velkommen senere når de vil skate også når det er åpent for alle. Ikke la guttene tro at jentene ikke tåler dem.

 

Faste tider.

Sett en tidsperiode med åpent kun for jenter. Dette bør være en fast tid ukentlig, og minimum 2 timer i strekk.

 

Ta godt imot.

Når du kommer til et nytt sted kjennes det bra om noen ser deg, kommer bort til deg og tar kontakt. Vår erfaring er at det er viktig å imøtekomme og hilse på alle, men særskilt de som er nye eller vært innom få ganger. Hjelp til med valg av brett og utstyr. Forklar gjerne litt om egnede sko og hvordan brettet fungerer. Inviter med inn i hallen og finn et område med lite aktivitet og vis fotposisjon, svingeteknikk og hvordan sparke i fart. I begynnelsen kan man holde i to hender, så en, og til slutt kan man rulle alene.

 

Gratis inngang og utlån av utstyr.

Om man ikke trenger betale kan det være lettere å delta. Brett, hjelm og annet beskyttelsesutstyr er en kostbar investering, så det er nødvendig å ha noen brett og hjelmer til utlån. Man bør også ha en kasse med håndledd-, albue- og knebeskyttere som folk kan låne.

 

Se og anerkjenne.

Dette er ikke suksesskriterier, men et generelt tips for instruktører er at det er hyggelig å bruke navn. Videre er det viktig å gi ros for progresjon ikke bare i form av at man klarer triks, men for eksempel at man ser mer stødig ut, er flink til å bøye i knærne for bedre stabilitet og balanse eller at man er blitt tøffere. Gi gjerne high five for dette eller annen økt mestring – det er hyggelig og få, og det er gøy å oppdage at man faktisk har blitt bedre selv om man ikke nødvendigvis har lærte et triks.

 

Økonomi.

Skating er en av flere aktiviteter der gutter tar mer plass. Derfor finnes det ofte støtteordninger for å styrke jentenes deltagelse. Hør med din kommune på for eksempel idrettsavdeling eller kulturkontor om du kan søke om midler til for eksempel utstyr.

 

Camp.

Perioder med intensitet er ofte gøy. En erfaringsmessig populær aktivitet for ungdom er camp. Lag jentecamp med felles middag, overnatting og frokost. Man kan invitere dykte jenter fra andre steder, eller deltakere fra andre klubber/ steder. Man kan se film eller lage film. Sette seg tøffe mål og ha uformelle konkurranser. Inviter skaterne med på innehold i programmet.

 

Har du spørsmål til jentesatsing kan du snakke med Lena i Stavanger skateboardklubb.