Støtteordninger

Hvordan søke midler, penger, støtte til klubben?

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal søke om penger til klubben sin. Om man vil bygge en park, en minirampe eller holde et arrangement. Her er noen tips som kan gjøre det lettere for deg som enkeltperson, eller klubb:

 

 

Tips til deg som skal søke:

  • Beskriv hva kort og konsist om hva dere vil bruke midlene til.
  • Sjekk fokusområdene til de forskjellige støtteordningene, og knytt det opp mot det dere vil gjøre (aktivitet for barn, helsefremmende, inkludering, likeverdighet, egenorganisert aktivitet)
  • Er prosjektet stort, søk flere støtteordninger for del-finansiering.

 

Vi håper dette er til inspirasjon, og lykke til i søknadsprosessen.

 

 

Frifond

Frifond er en støtteordning for barn og unge i hele landet. Frifond har ingen søknadsfrister, enkelt søknadsskjema og kjapp behandlingstid (maks. fire uker). Frifond deler ofte ut midler til bygging av skateramper, men gir også støtte til kurs, festivaler, filmproduksjon og veldig mye annet. En gruppe kan motta maks. 35 000,- kroner fra Frifond i løpet av et kalenderår.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:  http://www.frifond.no/

 

Spillemidlene

Har dere en skateklubb og ønsker en skatepark, er kommunen den beste støttespilleren.

Gå her for mer informasjon: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Støtten man kan få er slik bestemt i ett eget dokument, som oppdateres hvert år: Spillemiddelsordningen 2017

Noen skatehaller har også vært spesielle prosjekt, og de kan man se her:

 

Aktiv ungdom

Aktiv ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke formell læring. Programmet er rettet mot ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Det er flere forskjellige ting man kan søke på, men det som kanskje passer best for skateklubber er nasjonale ”Ungdomsinitiativ”. Initiativet må være skrevet av unge, og prosjektet må ha en dimensjon av nyskaping i lokalmiljøet.

Mer informasjon finner du her: http://www.aktivungdom.eu/

 

Sparebankstiftelsen

Mange skateklubber har fått støtte gjennom sparebankstiftelsen. Bidraget skal gå til ting som har langvarig verdi. Søknadsfrist er 15. februar og 15. september.

Mer informasjon finner du her: http://www.sparebankstiftelsen.no/

 

Gjensidige stiftelsen

Gjennom Gjensidigestiftelsen har flere skateklubber søkt og fått midler. Her legges det vekt på at prosjektet skal fremme trygghet og helse. Dette budskapet er lurt å legge til grunn i søknaden.

Mer informasjon finner du her: http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Frivillighetsregisteret/grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon.

Registrering i Frivillighetsregisteret er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen. Organisasjonen må drive virksomhet kun på lokalt nivå.

Dersom man melder seg inn i frivillighetsregisteret, kan man også få momskompensasjon.

Mer informasjon finner du her: http://www.brreg.no/frivillighet/