NMNORBStyremøte

Styremøte 14.3.2012

Referat – styremøte i NORB 14.03.2012 

Sted: Munchs gt. 5b på Kinarestauranten

Tilstede: Kjetil Ostling, Joakim Wang og Per Olav Hetland.

Frafall: Geir Allan Hove, Sindre Sandvind, Gitte Kristensen, Fritjof Krogvold, Thomas Huse

Sak 1. Godkjenning av saksliste

Vedta: Godkjent

 

Sak 2. Ny nettside / Rullebladet

Ref:

Per Olav har gjort en stor innsats med å få opp en ny webside med moderne utforming og oppdatert innhold. Per Olav har så langt scannet 14. utgaver av Rullebladet og publisert disse slik at innholdet er søkbart. Så snart Per Olav har fått tilgang på flere utgaver blir disse scannet og lagt ut. Per Olav legger også ut avisoppslag av historisk betydning. Styret er imponert over innsatsen og resultatet så langt.   

 

Sak 3.  NM i Trondheim

–          Fremdrift, budsjett, praktisk

Ref:

Joachim orienterte om status i arbeidet med NM i Trondheim. Det er uklart hvilke ressurser det stilles med fra TSAs side. Ny leder i TSA er Magnus Bonesmo. Martin er fortsatt aktiv i Trikkestallen og har stilling i kommunen. Bitmill vurderer muligheten for å streame NORB NM live over web og vil prøve dette ut under Oslo Games. Det jobbet aktivt og kreativt med sponsorer. Av hensyn til prosessene refereres ikke detaljene fra dette arbeidet.  

 

Sak 4. Informasjon om NORB konto – postbanken

–          Saldo og transaksjonsutskrift deles ut i møtet

Ref:

Kjetil informerte om hovedposter inn og ut av NORB konto. Av større utposter i perioden har vært betaling av dommerhonorarer for NORB NM 2011, betaling for NM 2010 til Bitmill og premiepenger til NM i Vert 2011. Av større innpost har vært betaling for overskudd fra NM 2010 fra Tacky.  

 

Sak 5.  Status – samarbeid med NSDF

Ref:

Kjetil informerte om kontakten med NSDF. Det var dialog mellom Kjetil og NSDF høsten 2011. Da informerte NSDF ved leder Cedrik Cornell om at det er lav ordinær klubbaktivitet gjennom vinterhalvåret. Cornell og Kjetil luftet muligheten for, og evt. synergieffekter av å samordne og samlokalisere NM i samme by, uten at det konkludert med verdien av dette. For NM 2012, har uansett NORB og NSDF lagt planer til ulike tider på året og ulike steder i landet. Kontakten mellom NORB og NSDF vil bli tatt opp igjen mot sommeren, og det er aktuelt å invitere Cornell til deler av et NORB møte.    

 

Sak 6. Nytt dommersystem

–          Er det realistisk med et nytt system til NM 2012?

Ref:

Kort diskusjon om mulighetene for å ”modernisere” teknisk utstyr for dømming. Det var enighet om at dømmingen gikk langt bedre under NORB NM 2011 med to dommerteam – ett for senior og et for junior. Det er også enighet om at det er nødvendig å videreutvikle dømmeformen, dersom NORB NM skal gjøres tilgjengelig for live TV/web de neste årene. Det ble enighet om å følge opp muligheten for å prøve ut systemet til NSFB. 

 

Sak 7. NORB Klubbveileder

Ref:

Fritjof har sendt et forslag til klubbveileder fra Kasper. Veilederen fremstår god og relevant. Per Olav sørger for at denne publiseres på www.norb.no

 

EVT.

 

Sak 8.  Lav møtedeltagelse  

Ref:

Det virker hemmende på fremdrift i saker og motivasjonen for de som møter, når det er forfall fra hele fem av åtte styremedlemmer. De fleste med forfall har meldt fra og har gyldige årsaker til ikke å kunne møte.