NORBSkateklubb

Veileder til jentesatsing

 

 

 

Skateboard er en guttedominert aktivitet. Uten å gå inn på hvorfor det er slik vil NORB med denne teksten fortelle om tiltak som Bodø skateboardklubb og Ungdomstjenestens i Bærum kommune vet gjør skating tilgjengelig for jenter. Erfaringen fra bl.a. disse stedene vitner om at jentene gjerne vil skate. De trenger ikke rekrutteres, de trenger kun litt andre premisser for å komme i gang med skatingen. Når jentene blir litt erfarne ser man at de gjerne også skater med gutter.

Klubbene har gjort seg noen erfaringer, og vi presenterer derfor:

 

Suksesskriterier for jentesatsing