Holde konkuranse

En veileder i hvordan å arrangere en rullebrettkonkurranse.

 

Konkurranser er viktig. Konkurranser er viktig fordi de bringer skatere sammen så de kan skate sammen. Du kan få nye venner og ny inspirasjon. Når mange dyktige skatere, både på lokalt eller profesjonelt nivå, ruller sammen blir det oftest veldig god stemning. Det blir dritgøy! Det blir kanskje sommerens beste minne. Og bare så det er sagt; Det er viktig at den som skater best vinner, men man har ikke konkurranse for å finne ut hvem som er best.

– En kort passende intro til denne veilederen der. Med erfaring fra utallige skatekonkurranser av forskjellige formater har jeg laget en kort veileder for dere som kunne tenke dere holde en konkurranse. Dette er ikke en oppskrift uten glemsler, så send meg gjerne en e-post om du har spørsmål jeg ikke har svart på her.

– Fritjof Krogvold

 

Fortell om konkurransen

Når dere skal holde en konkurranse er det lurt å tenke hvem dere vil skal komme. Alle i klubben? Alle skatere i hele Norge? Holder det med å lage en A3 plakat som dere kopierer i fargekopimaskin på jobben til mor? Mulig det! I tillegg kan storesøster kjøre dere rundt i lokalområdet så dere får hengt opp plakaten på viktige steder. Har dere en stor konkurranse bør dere markedsføre dere på nettet, og sende ut plakater og flyere til skatebutikker over hele Norge i god tid. Hvis man ønsker seg at for eksempel Bernhard sports teamet skal komme, kan man ringe og tilby å betale hotell for dem.

Lurt også å sjekke på www.norb.no at datoen dere har valgt ikke konkurrerer om oppmerksomheten med et skate arrangement som trekker samme deltagere som dere ønsker dere.

 

Budsjett

De største utgiftspostene i et stort arrangement er leie av lydanlegg, oppussing av skateparken, markedsføring (plakater og flyere) og pengepremier.

Mindre utgifter kan være porto, leiebil og reiseutgifter, mat og brus til de som jobber gratis, honorarer til funksjonærer, leie av gjerder og toalett, sårbehandlingsskrin og male logoer.

Sett opp alle utgiftene, og tenk deretter på hvor dere skal få inntekter til å betale for moroa. De tre vanligste inntektspostene er støtte fra kommunen, sponsorstøtte og deltakeravgift. Deltakeravgiften kan variere fra 0.- til 200.- for en gren. Deltakeravgiften kan være lavere for Jr.

 

Aldersklasser

Når dere har tenkt på hvem som skal komme bør dere også tenke på om dere skal ha flere aldersklasser.

Om dere er en gjeng 17 åringer som skal ha en konkurranse bare dere imellom holder det med en aldersklasse. Om klubben derimot har en klikk med ivrige 12 åringer i tillegg er det døvt at de skater rævva av de eldre og tar alle premiene? Løsningen på det er å ha aldersklasser. Kanskje dere også vil ha en laveste aldersgrense. I følge Norges idrettsforbund skal man ikke sette resultatliste på konkurranser for de under 13 år. (De samme nissene mener for øvrig det er bra å la 15 år gamle jenter spille håndball på elitenivå, selv om det er dokumentert at halvparten av dem da vil få varige kneskader). Dette ser dere an selv. Aldersklasser kan være for eksempel 10- 14, 15 – 17 og 18 år og opp. Dette finner dere ut.

 

 

Nabovarsel og polititillatelse

Send politiet en skriftlig orientering på hva dere skal gjøre og når. Politiet er opptatt av når dere skal spille høy musikk (søndag er kirkedag og man får ikke lage mye larm før 13.00), og om det kommer mye biler. Hvor skal folk parkere, og blir det trafikkork? Spør om de kan komme på en befaring og ta med dere tidsplanen eller programmet. Naboer skal varsles, helst med en hyggelig lapp i postkassen, ikke bare en plakat på lyktestolpe i sentrum.

 

Premier til hvem

Premier må dere få av sponsorer, enten det er pengepremier eller stash. Sponsorer er mye rausere med stash en cash. Hent inn stash minst en dag før konkurransedagen og del opp i esker eller poser god merket med hvilke plasseringer de er til. Det vil ta lenger tid enn man tror å delt opp dette så det blir rettferdig. Har dere en konkurranse hvor det kommer sponsa folk? Da er det bra å ha pengepremier; en som er sponsa av Ipath trenger ikke et par etnies. Tenk på det. Kan dere lage en pokal eller finnes det noe spesiell brukskunst som kjennetegner stedet deres? Kult kanskje? På Alta NM fikk vinnerne reinhorn.

 

Program

Sett opp en tidsplan dere tror dere kan holde: Påmelding og klargjøring av startlister tar tid. Hvor mange tror dere vil delta? Husk oppvarming for hvert heat og døtid mellom hver skaters run. Når skal dommere og speaker få i seg en matbit? Om dere har finaler, sett av tid til å regne resultater. Om dere har flere disipliner; tar det tid å flytte lydanlegg, publikum og dommere til den andre arenaen? Prøv å avslutte med premieutdeling til passe tid; Om dere har unge deltakere som har lang hjemreise bør de være hjemme til leggetid før en skoledag. Heng opp programmet over hele arrangementsområdet.

 

Søppel

Det blir mye søppel, selv om dere er bra på å sette ut søppelbøtter. Etter arrangementet må dere ha en del frivillige som får hansker og store avfallsposer. Rydd godt på området og muligens i innfartsområdet så får dere holde konkurranse til neste år og. Vanligvis er alle slitne etter et arrangement, men ofte er det mange småkids som spinner hvileløst rundt på arenaen. Barnearbeid for klistremerker er en ikke uvanlig metode for å få ryddet unna om dere har et stort område å rydde.

 

Speaker

Herfra styres arrangementet! Derfor må speaker stå sammen med DJ eller den som styrer lyden. Speaker kan flytte publikum, starte og stoppe skating, diske deltakere, skjelle ut innlinere og starte og stoppe konkurransen. Speaker må ta ansvar for å holde tidsskjema. Speaker bør kunne navn på tricks og være en bli person. Om skatingen går på tid må denne ha hjelp til å starte, passe og stoppe klokka. Det kan fort bli mye å passe navn på skatere, kommentere tricks og bruke stoppeklokke samtidig. Speaker bør plasseres slik at denne kan signalisere med hoveddommer, da det er viktig at de til en hver tid er klare og får fulgt med på skatingen. Når dommerne er klare kan man rope opp hvem som er neste mann ut. Be dem strekke armen i været så dommerne ser hvem han er.
Skateren starter, så starter tidtaker klokka.

 

Dømming

Den mest erfarne dommer bør være hoveddommer; han bestemmer om man er uenige om noe. Han skal også svare på klager på plasseringer. Man bør ha minst tre dommere. Som dommer skal en kunne skille på basic vannsklighetsgrader i skating. Når en dømmer er det vanlig å ta i betraktning variasjon, vanskelighetsgrad og stilsikkerhet. Alle dommere ser på helheten og gir poeng ut i fra dette. Det er vanlig å notere fall, men ikke trekke poeng pga disse. Det er vanlig å gi poeng fra 0 opp til 10 med en desimal (et tall bak komma eks 7,5) Dommere skal ha utlevert dommerskjemaer i form av navnelister i puljer. Det skal være plass nok på arket til å skrive notater og sette poengsum. Dommere skal ha penner/ blyanter, noe og drikke og mat så de er glade. Dommere skal ha stoler og de skal sitte i fred fra nysgjerrig publikum og høy lyd. Dommere skal selv møte til avtalt tid, hente og levere dommerskjema og stille på dommermøter.

 

Formater

Med å si format mener man hvordan en konkurranse er bygget opp. På street er det for eksempel vanlig å ha to run i kvalifisering. Det beste runnet legges til grunn for hvilken plass man får. Videre bør man ha minst to run i en finale. På miniramp og vertramp er det vanlig å la skateren kjøre til denne faller, eller i et minutt. Her bør man ha to kvalifiseringsrun, men i finalen er det mer og mer populært å kjøre det en kaller jam: Dette foregår ved at skaterne alle får et run hver, deretter har man 20 minutter hvor de skater i vilkårlig rekkefølge, før man avslutter med å gi to run til hver i samme rekkefølge som i starten. I kvalifiseringer i tre nevnte grener i disse formater er det vanlig å la ca. 1/3 gå til finale. En finale bør ikke bestå av mer en ti skatere. Har man derfor mer enn si 35 skatere påmeldt bør man holde en semifinale der man hvor man lar kun 6 komme til finale. Best trick er et format der man tilbyr alle påmeldte/ eller alle som vil å skate innenfor en gitt tidsramme, for eksempel 20min. Deretter gir man premie for beste tricks og kanskje nest beste, mest originale, verste fall og best innsats. Andre konkurranser kan være high ollie, high air eller S.K.A.T.E.

 

Produksjonskontor

Man trenger et sted å oppbevare penger og premier, gjøre klar startlister, diskutere og se over resultater med mer. De som arrangerer trenger et rom hvor de kan jobbe uten forstyrrelser fra publikum og deltakere. Dette kan få tidsskjema til å ryke. Her bør bare funksjonærer oppholde seg da man kanskje har ting som er fristende å stjele.

 

Påmelding og resultatservice

Se for deg at du skal delta i en konkurranse på et sted du ikke har skatet før. Vil du melde deg på på forhånd? – trodde ikke det. Skatere vil ha friheten til å se coursen, kjenne stemningen og føle på dagsformen før de velger om de skal delta. Derfor må dere ha en lydhør kar som er rask på å skrive på data ved en påmeldingsbenk. Å ta påmelding fra 80 deltakere er litt intenst. Det er lurt å finne et sted det ikke er så høy musikk, samt at man må passe på få påmeldingsavgiften. Påmelding og resultatservice med klarstilling av dommer og startlister kan enkelt gjøres i et regneart som for eksempel Excel.

Data å registrere i kolonner kan være: Alder, kjønn, fornavn, etternavn, adresse, postnr, sted, telefon, e-post, klubb, sponsorer, disiplin (ramp, street?) og om deltakeren har betalt.

Man bør ha en infotavle hengt opp et godt synlig sted hvor det er plass til litt trengsel. Her kan man henge opp resultatlister når de er klare.

 

Skader

Sørg for å ringe den lokale legevakten og fortelle at dere har arrangement, og at dere kanskje kan behøve ambulanse. Om man ikke har det fra før, ha et sårbehandlingsskrin og gjerne et førstehjelpsskrin i klubben eller på anlegget. Ha noen som kan være behjelpelig med sårbehandling. Det hender en sjelden gang at noen slår seg så kraftig at det må tilkalles ambulanse. Er det misstanke om hodeskader, nakkeskader eller brudd skal man ikke flytte den skadede. Bestem før konkurransen hvem som har ansvaret for å ringe 113 og tilkalle ambulanse. Noen som kjenner den skadede bør holde denne i hånden og prate med vedkommende. Folk blir ofte veldig nysgjerrige, så sørg for å være flere som holder folk unna og i ro.

 

Annet

Det kan være lurt å ha skilting på arrangementsområdet; Påmelding, produksjonskontor (kun for funksjonærer), toalett, områdekart, plass, parkering, førstehjelp, teltkafe, nix adgang etc. Noen viktige råd dere bør ta med dere. Del på arbeidet. Legg inn tidsmarginer. Ha lydsjekk så tidlig som mulig så man vet at man kan snakke over P.A. Ha kafe og tjen penger til klubben.

Den viktigste informasjonen på plakaten og pressemeldingen.

 • Påmeldingsfrist
 • Dato for arrangement
 • Sted og veibeskrivelse
 • Disipliner og format
 • Inne eller utendørs konkurransearena
 • Informasjonstelefonnr

Utstyr man kan trenge:

 • Stoppeklokke
 • Veksel til påmelding
 • PC med regneart og skriver
 • Koster
 • Sårbehandlingsskrin
 • Mat og drikke til funksjonærer
 • Sperrebånd

Uskrevne regler i rullebrett arrangement:

 • Ha ikke påbudt med hjelm annet enn i vertramp
 • Ha ikke startnummer på skatere
 • Hold ikke konkurranse når det er vått på kjøreflatene
 • Ha det moro og ikke kjeft

Fritjof . C Krogvold – høsten 2004