BetongDIYTreverk

Yea-Da Creations

Yea-Da Creations (skatesnekker)

David ”Jedda” Edlund

Mobil:41176640

Epost: yeahjedda@gmail.com

 

 

 

 

 

Referanser

 • NORD Skateparks
 • Nøstedhallen
 • Oslo SkateForening

Erfaringer

2012

 • Uppsala skateplaza
 • Tuna skatepark
 • Falun skatepark
 • Nøstedhallen

2011

 • Vika skatepark

2010

 • Månejordet, Larvik skatepark
 • Vision skatepark
 • Hove festivalen

2009

 • Gallanti skatepark
 • Stavanger skatehall
 • Hove festival skatepark
 • Seljord skateramp

2008

 • Fornebu Skatepark
 • SFC Hausmania skatehall

2003-2007

 • Chernobyl skateplaza
 • Häggvik skatepark
 • GSW Skateramp
 • Gävle city fest skatepark

 

Bilder

Betongparker 2012: Nord Skateparks. Uppsala skate plaza, Tuna skatepark, Falun skatepark

Nøstedhallen 2011- 2012: bygg og design

Vika OSF 2011: Bygg og design sammen med Hans Bye Heggum(og Eirin Aaseth design)